Subsidievoorwaarden

Print deze pagina
Om in aanmerking te komen voor een research-fellowship dient u een (jonge) chirurg te zijn, eventueel in opleiding of met toezegging van een opleidingsplaats na het fellowship. Aansluitend op de fellowship-periode dient u de verworven kennis in Nederland uit te dragen door voortzetting van wetenschappelijk werk in de (opleidings-)kliniek voor tenminste 3 jaar. Ook studenten met aangetoonde chirurgisch-wetenschappelijke belangstelling komen in aanmerking.

Ofschoon de beoordelaars uitstekend in staat zijn Engels te lezen, wordt u toch verzocht de aanvraag in het Nederlands te stellen. Het bestuur is van mening dat kandidaten ook moeten aantonen dat zij zich goed in het Nederlands kunnen uitdrukken.

Het subsidiebedrag dat maximaal wordt toegekend is 10.000. Salaris en benchfees worden niet vergoed.

De inzending sluit op 19 augustus 2023; een besluit over toekenning wordt genomen op 19 september 2023. U ontvangt daarna zo spoedig mogelijk bericht.