ANBI

Print deze pagina
De Stichting Prof. MichaŽl-van Vloten Fonds is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN-nummer van de stichting is 802 59 7762.

Beleidsplan

Hier vindt u het beleidsplan .

Staat van baten en lasten

De meest recente staat van baten en lasten heeft betrekking op het jaar 2017. (Die van het jaar 2016 is hier te vinden.)