ANBI

Print deze pagina
De Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN-nummer van de stichting is 802 59 7762.

Beleidsplan

Hier vindt u ons beleidsplan .

Staat van baten en lasten

De meest recente staat van baten en lasten (opgenomen in het ‘standaardformulier publicatieplicht’) heeft betrekking op het jaar 2021.